Български | English
 

Асоциация „Солидарност“ взе участие в конференцията „Костинброд живее и мисли устойчиво”

Начало | Предстоящо | Асоциация „Солидарност“ взе участие в конференцията „Костинброд живее и мисли устойчиво”

21.06.2016 г.

Конференцията „Костинброд живее и мисли устойчиво” беше организирана от учениците на СОУ „Д-р Петър Берон“ в гр. Костинброд и се проведе на 04.06.2016 г. Събитието беше вдъхновено от Глобалните цели за устойчиво развитие, които бяха представени на 25 септември 2015 г. от Организацията на обединените нации (ООН) и подписани от лидерите на 193 държави. 17-те глобални цели се стремят към три изключителни постижения в сферата на икономиката, социалното и екологично развитие през следващите 15 години, а именно:

•    да изкореним крайната бедност;
•    да се справим с неравенствата и несправедливостта;
•    да се справим с климатичните промени.

Асоциация „Солидарност“ бе поканена да участва по тема „Добро здраве – алкохол, цигари, наркотични вещества“.

Конференцията протече в две части. Първата част се състоеше от интерактивни лекции по четири от глобалните теми, изнесени от гост-лектори и ученици.

За темата на „Солидарност“ лекцията беше върху ефектите и рисковете от употребата на психоактивни вещества. Помагаха ни учениците от 8б клас, които бяха подготвили кратки филмчета за рисковете от тютюнопушенето и приема на енергийни напитки.

Във втората част имахме удоволствието да направим работилница заедно с учениците, чийто акцент беше работата върху протективните и рисковите фактори, които търсехме в различни казуси чрез модела за структурирано слушане.

Благодарим на г-жа Даниела Тодорова, преподавател по български език и литература СОУ „Д-р Петър Берон“, както и на учениците от 8б клас за поканата и плодотворната съвместна работа!