Български | English
 

Establishing a Bulgarian Drugs Helpline and Interactive Information Website

Начало | Проекти | Establishing a Bulgarian Drugs Helpline and Interactive Information Website
принтирай
Финансиран от програма МАТРА на Министерството на Външните работи на Кралство Холандия за периода 2008-2010 г. "Солидарност" е изпълнител на проекта.  Партньори в проекта са Trimbos Institute - Холандия, Национален Център по наркомании, Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите - София и Мобилтел ЕАД. Проектът цели изграждане на национална информационна линия по проблемите, свързани с наркотиците и алкохола, работеща с горещ телефон, чат, форум и електронна поща. Уеб адрес на проекта: http://www.drugsinfo-bg.org   Рапорт на дейностите за 2009 г. Рапорт на дейностите за 2010 г.