Български | English
 

Европейска задруга в образованието, обучение чрез пътуване

Начало | Проекти | Европейска задруга в образованието, обучение чрез пътуване
принтирай
Проект Европейска задруга в образованието, обучение чрез пътуване, финансиран от ЦРЧР по секторна програма "Леонардо да Винчи", No на договора 2009-1-BG1-LEO02-01804. Проектът ще се изпълнява за период 2009-2011 г.
Партньори по проекта са Националния център по наркомании,  Trempoline asbl - Белгия, CEIS - Италия, Асоциация Monar - Полша, Coolmine T.C. - Ирландия, Асоциация Proyecto Hombre Испания, Phoenix Haga - Норвегия.
Проектът  е насочен към обучение на екипи, работещи в полето назависимостите и се състои в извършване на мобилности в гореизброените европейски партньорски организации с цел обучение чрез пътуване в областта на информацията, превенцията, рехабилитацията и ресоциализацията на зависимости.
Два вида обучения ще бъдат провеждани в партньорските организации от 6-те европейски страни:
  • Обучение В - индивидуално обучение в рамките на две седмици в една чужда партньорска организация
  • Обучение С - индивидуален курс от 3 В обучения в три различни страни от чуждестранната партньорска мрежа.
Обучаемите ще проведат своите обучения в партньорски организации от мрежата ECEtt, които имат експертно знание в различни области - информация, превенция, рехабилитация и ресоциализация на зависими. Всеки обучаем трябва да приключи обучението си с описанието на една добра практика от мобилността. "С" обучаемите ще направят и план за въвеждането на тази добра практика, който ще бъде защитен пред жури. Обученията ще завършат със сертификат, издаден от Асоциация "Солидарност" и сертификат Europass.
 Финален отчет на проекта