Български | English
 

Групи и Ателиета

Начало | Услуги | Групи и Ателиета
принтирай

Терапевтични Групи

Целта на нашите терапевтични групи е да позволят на зависимия към наркотици, алкохол или хазарт да се отвори към другите, да сподели своя път, трудностите и ресурсите си. В групите се изследват причините, довели до зависимостта (наркомании, алкохолизъм, хазартна зависимост), участниците в програмата се обучават в изразяване на емоциите, разпознаване на потребностите, даване на обратна връзка и директна комуникация.

Една от важните особеностите на груповата работа е създаването на атмосфера на доверие.Тя позволява на членовете на групата да говорят за себе си, да увеличат потенциала си за комуникация, да експериментират различно поведение, да еволюират, без да се чувстват жертва на несправедливост или насилие. Всички групи се лидират от член от екипа и се подчиняват на правила.

В зависимост от вида на групата се използват различни подходи за групова работа. Нашите по-важни групи са група за срещи, фокус група, планиране на събота и неделя, превенция на рецидив.

Ателиета

Ателиетата са част от педагогическата работа в "Солидарност". В тях участниците влизат в разнообразни отношения и усвояват нови ценности и умения. Ателиетата играят ролята на "училище за живот", в което взаимоотношенията между участниците позволяват освен всичко друго и ефективна терапевтична работа в групи като група за срещи и фокус група.

Представяне на ателиетата в програма "Солидарност"

Ателие „ФотоФози“

„ФотоФози“ е най-новото ателие към Програма „Солидарност“ и е създадено през 2015 г. от успешно завършили и преминали във фаза на ресоциализация клиенти на Програмата, с участието и неизменната помощ на екипа на „Солидарност“ и на доброволци.

В него клиентите могат да използват фотографското изкуство като възможност да изразят себе си, да придобият нови умения и да подпомогнат собствения си процес на реинтеграция в обществото.

Фейсбук страница на ателието: ФотоФози