Български | English
 

Групова работа

принтирай
 Как помага груповата работа
Човекът е социално животно. Невъзможно е съществуването на човек (от раждането до старостта) в единачество. Изолацията, в която живеем като цивилизовани индивиди, ни прави нещастни и тревожни. Общуването ни като модерни хора се свежда до бизнес-протоколна, лишена от обич любезност. Очакваме всеки момент някой да ни излъже или навреди. Често намираме утеха и единствено удоволствие в ядене, употреба на алкохол и гледане на телевизия. Прекалените изисквания от близките, службата, държавата ни карат да се чувстваме малки, потиснати и завсими. Еднообразната рутина и липса на твотчество ни смазва като личности. Посвещаваме живота си на децата или на кариерата. Преследваме чужди цели, минаваме през чужди врати, по чужди пътеки, принадлежим към чужда социална група и щастието ни винаги е в необозримото бъдеще.
 
Груповата терапия е аналог на липсващата социална среда. В общуването с другите, когато е основано на равнопоставеност, откровеност, непринуденост и доброта, човек е релаксиран и осъзнат. Възстановяват се нагласи/поведения като доверие в хората, добра грижа и любов към себе си, спонтанност, усещане за свобода в мисленето и поставянето на житейски цели. Благодарение на другите в групата човек научава много за себе си: за емоциите си, за въдействието си върху околните и талантите, които притежава. Зачитането и уважението на другите, помага човек да се утвърди като личност. Крайната цел на груповата терапия е човек да се осъзнае в мисленето, да опознае емоциите си и да се научи на жизнеутвърждаващо поведение.
За кого са подходящи групите за взаимопомощ? – Отговорът е: за всеки модерен и цивилизован човек.
 
В нашия център провеждаме групи за взаимопомощ за:
- хора претърпели загуби (смърт на близък, хронични заболявания, съзависимост, преживели насилие, терминални болести);
- самотни родители
 За да бъде груповата работа ефективна, препоръчваме минимум 10 броя групови сесии. Свържете се с нас за повече информация.