Български | English
 

Нива на програмата

Начало | Услуги | Нива на програмата
принтирай

Работата по преодоляването на зависимостта (наркомании, алкохолизъм, хазартна зависимост) се извършва чрез участието и обучението в различни събирания, ателиета, групи, семинари. Всеки новопостъпил преминава през няколко нива, които имат специфични цели и задачи. Престоят в нивата зависи от тежестта на употребата на наркотици и алкохол или хазартната игра, индивидуалните особености на младия човек и от придобитите компетенции и умения. Оптималният престой е два месеца. Целта на работата е усвояване на социални умения, повлияване на здравния, социалния, психологическия, финансовия, юридическия и психиатричния статус на зависимия човек, по такъв начин, че той да стане годен за социално включване и автономен социален живот.

Възстановителната програма се състои от четири нива, като на всяко едно от тях се работи специфично за подобряване на поведението, промяна на вярванията, свързани с употреба на наркотици, алкохол или хазартна игра, изразяване на емоциите.

Тук може да намерите представяне на нивата на програмата.