Български | English
 

Подготовка за професионална реализация и родителстване 2011 г.

Начало | Проекти | Подготовка за професионална реализация и родителстване 2011 г.
принтирай
Този проект има за цел да подкрепи зависимите хора, които искат да имат автономен живот, в тяхната подготовка за професионална реализация и добро родителстване. Дейности:
  • 6 обучителни модула за родителстването, отнасящи се до емоционалното възпитание на децата, общуването между родители и  деца, родителските роли в семейството. Водещ д-р Галина Маркова от НБУ.
  • Подготовка на малка книжка за родители, предназначена за родителите и близките на участниците в програмата. В нея се намира информация за зависимостта и съ-зависимостта, за програмата на "Солидарност" и отговори на въпроса защо семействата са също участници в рехабилитационната програма.
  • Работа със семействата с водещ Теодора Бочукова - консултант-психолог. В рамките на проекта бяха финансирани фамилните срещи и групата за взаимопомощ на родители.
  Финансираща организация - Фондация  Futur 21