Български | English
 

Превенция на наркотиците и обучение сред младите хора чрез социалните мрежи 2012-2014 г.

Начало | Проекти | Превенция на наркотиците и обучение сред младите хора чрез социалните мрежи 2012-2014 г.
принтирай
 
Проектът е финансиран от Юридическата дирекция на Европейската комисия. "Солидарност" участва като партньор в проекта, а лидер на проекта е Тримбос институт, Холандия.
В проекта участват пет държави: Холандия, Чехия, Португалия, Естония и България. Основната цел е превенция на употребата на ПАВ сред младежите на възраст от 18 до 25 години по време на нощния живот, посредством създаването на дигитален инструмент и използването на социалните мрежи и интернет пространството. Основната идея е крайният продукт да бъде интерактивен и да предизвиква интереса на младите хора. Фокусът обхваща три етапа, отнасящи се до нощния живот – преди, по време и след.
 
Проектът приключи на 7-ми декември 2014 г.
Финалният продукт от съвместната работа между страните е уебсайтът PartyFriends.eu - www.partyfriends.eu, който е достъпен на английски и на езиците на всички партньори, мобилно приложение на английски език PartyFriends и Фейсбук страници за всяка една държава.