Български | English
 

Психосоциална рехабилитация на зависими хора 2011-2015 г.

Начало | Проекти | Психосоциална рехабилитация на зависими хора 2011-2015 г.
принтирай
В периода 2011-2015 г. Националният център по наркомании одобрява проекти на "Солидарност", насочени към психосоциална рехабилитация на зависими хора в модела "drug free". Целевата група на проектите е пълнолетни мъже и жени с диагностицирана зависимост към психоактивни вещества и техните семейства и близки, на които се  предоставят услуги, основани на достъпните съвременни модели на добра практика. Дейностите са насочени към социално слаби семейства и са безплатни за потребителите. Проектите са финансирани чрез Националната стратегия за борба с наркотиците на Миниството на здравеопазването. Дейностите са свързани с индивидуално, групово  и фамилно консултиране в рамките на терапевтичната програма. Финансирането на тези дейности позволява намаляването на таксата за участие в рехабилитационната програма с около 40 % за периода на финасиране (обикновено шест месеца) и увеличава достъпа на зависимите и техните семейства до терапевтичните услуги.