Български | English
 

Работа със семействата

Начало | Услуги | Работа със семействата
принтирай

Нашата визия е, че семейството е част от възникването на зависимостта (наркомании, алкохолизъм, хазартна зависимост), но и част от решението на този проблем. Затова родителите и близките на зависимите участват в програмата чрез:

  1. Планирани семейни срещи поне веднъж месечно между клиента, неговите родители/интимен партньор и ръководителя на семейната работа. Целта е изследване на фамилната система и нейното участие в причините за възникване на зависимостта, намаляване на конфликтите в семейството и подготовка на семейството за приемане на промяната на техния син/дъщеря.
  2. Извън тези семейни срещи един път седмично в рамките на 1.30 ч. се провежда група за взаимопомощ “Солидарност” с родители на зависими. В нея се работи по проблемите на самите родители и със стратегиите им за справяне с поведението и дисфункционалните нагласи на техните деца.
  3. Група за взаимопомощ на близки/приятели на участниците в програмата: фасилитира се от ръководителя на службата и се провежда един път седмично. Тя е подобна на групата за взаимопомощ на родители, но работи с друга целева група. Целите на групата са свързани с усилване на подкрепящата среда на клиента и с търсене на диалог с най-близкото му обкръжение и значимите други.
  4. Индивидуални срещи с родители/близки по тяхна заявка с цел промяна на тяхната собствена изолация или с цел получаване на информация за програмата, нейните инструменти и начините на функциониране.

Време на провеждане на групите за взаимопомощ

  • Сряда 18.30 - 20.00 ч. - група за взаимопомощ на родители

Брошура за родители на зависими хора