Български | English
 

Ресоциализация

Начало | Услуги | Ресоциализация
принтирай
Ресоциализацията е последната фаза на програмата.  Завършилите фазата на възстановяването от наркомании, алкохолизъм, хазартна зависимост, тестват наученото в програмата в живата социална среда. Те имат за цел да реализират проекта на живота си, да си намерят работа и/или продължат образованието си и да превъзмогнат трудностите от включването в обществото извън защитените рамки на програмата.
Работата в ресоциализацията се извършва под две форми - индивидуална и групова.
Групите за ресоциализация се състоят един път в седмицата от 18.30 до 20.00 ч.
 
Критерии за завършване на програмата
  • Изградени умения за справяне във високорискови ситуации
  • Умения за дългосрочно планиране и ръководство на собствен бюджет
  • Умения за взимане на самостоятелни решения и понасяне на отговорността от направения избор
  • Умения за себеутвърждаване
  • Добра конмуникативност и изграждане на здрави социални връзки
  • Позитивна промяна на семейния климат
  • Намиране на работа и/или продължаване на образованието

Програмата на "Солидарност" подпомага клиентите си в тези усилия чрез тренинги за кандидатстване за работа и себепрезентация на пазара на труда.

По желание клиентите от фаза ресоциализация могат да участват във фотографското ателие към Програмата „ФотоФози“. Повече информация за него тук.