Български | English
 

Стабилизация и мотивация за лечение 2013-2014 г.

Начало | Проекти | Стабилизация и мотивация за лечение 2013-2014 г.
принтирай
Проектът е финансиран от фондация в частна полза Futur 21. Целите на проекта са свързани със задържане на клиентите на програма „Солидарност“ и привличане на нови.
 
Две са основните дейности по този проект:
 
  •     включване на психиатър в екипа;
  •     създаване на вечерна група за хора с проблемна употреба.
 
 
Основни дейности, извършвани от психиатъра:
 
    Участие на екипни срещи;
    Консултации с клиенти на програмата;
    Детоксификация и проследяване на пациентите.
 
 
Ползи за клиентите:
 
  •     повече клиенти получават тази услуга;
  •     финансово облекчение за всички нуждаещи се от услугата;
  •     по-добро качество на консултациите - поради доверието в екипа и познатата среда в Дневния център;
  •     по-пълна картина при проследяване в следствие на екипната работа и референта;
  •     възможност за по-бързо организиране на срещи с психиатър;
 
Създаване на вечерна група за хора с проблемна употреба
 
Целевата група са хора между 18 – 65 години, които имат проблеми със зависимост от психоактивни вещества или хазарт, били са диагностицирани, минали са лечение или са в активно такова или тепърва се сблъскват с тези проблеми. Това са хора, за които структурираното лечение е неподходящо на този момент – работят, завършили са такова или психичното им състояние не позволява целодневно спазване на рамка.
 
Резултати: направихме контакт с 21 души, от които 5 посещаваха групата.
Може да бъде направен частичен извод, че хората, търсещи подкрепа, споделят сходни оплаквания, независимо от типа вещество, с което имат проблемна употреба. А именно чувство на самота, затруднения в ежедневието, непълноценни социални контакти, отчаяние и безсилие.
 
Трудности – недостатъчна мотивация и неясни цели, което оказа влияние рамката на заниманията и чувството за отговорност към другите членове на групата. Основен проблем се оказва ангажираността на потенциалните потребители на услугата, както и различните очаквания, нужди и заявки на хората, заявили проблем с употребата на вещества.