Български | English
 

Екип

Начало | Екип
Елена Николова - изпълнителен директор Елена Николова - изпълнителен директор
Има магистърска степен по психология от СУ „Климент...
Светослав Кирилов - терапевтичен директор Светослав Кирилов - терапевтичен директор
Психолог по образование, специализиращ клинична психология в...
Светлана Велкова - клиничен психолог Светлана Велкова - клиничен психолог
 Магистър по  клинична и консултативна психология (СУ...
Росица Долапчиева - клиничен психолог Росица Долапчиева - клиничен психолог
Бакалавър клиничен социален работник и социална работа с деца...
Ина Апостолова - психолог, семейно консултиране Ина Апостолова - психолог, семейно консултиране
Бакалвър по психология и Mагистър по семейно консултиране от...
Георги Камбуров - водещ на ателие "Креативност" Георги Камбуров - водещ на ателие "Креативност"
Mагистър от НБУ, специалност артистични психо-социални...
 Кристина Шентова - клиничен психолог Кристина Шентова - клиничен психолог
Кристина е завършила мaгистърскa прогрaмa по Клиничнa психология...
Димо Димов – сътрудник работа със зависимости Димо Димов – сътрудник работа със зависимости
Димо е бакалавър по Маркетинг и реклама в НБУ. Казва, че работата...
Светлана Николова - сътрудник социални дейности, координатор НИЛНАХ Светлана Николова - сътрудник социални дейности, координатор НИЛНАХ
Сътрудник социални дейности, работи като сътрудник в...
Марина Попова - консултант на НИЛНАХ Марина Попова - консултант на НИЛНАХ
Марина е бакалавър по психология (ВТУ “Св.св Кирил и...
Диляна Бондокова - консултант на НИЛНАХ Диляна Бондокова - консултант на НИЛНАХ
Диляна е бакалавър по психология (СУ "Св. Климент...
Добринка Вълкова - доброволец Добринка Вълкова - доброволец
Културолог, занимава се с онлайн медии от 2001. Интересува се от...
Елица Сиймор - доброволец Елица Сиймор - доброволец
Би било хубаво повече хора да знаят какво удовлетворение носи...
Елена Николова - изпълнителен директор

Елена Николова - изпълнителен директор

Има магистърска степен по психология от СУ „Климент Охридски”. Работи в „Солидарност” от 2002 г., първите две години като доброволец. Учредител на АРЗ „Солидарност”. Специализирала е работа в зависимостите в Белгия, Италия, Испания, Ирландия, Гърция и Полша. В началото на кариерата си е преподавател по психология и философия в 133 СОУ – София. Работила е със SOS Детски селища като супервайзор и обучител, с фирми за подбор на персонал, в ЦСР „Феникс”. От 2000 г. има собствена практика и се занимава с психологическо консултиране и обучения. Ръководител на няколко проекта, между които „Дневен център за рехабилитация на зависими” (който през 2007 г. печели приза на фондация „Лале” Проект на годината), "Европейска задруга в образованието, обучение чрез пътуване", "Изграждане на българска информационна линия за наркотиците и интерактивен уеб сайт" и др. Член на европейската мрежа European companionship in education, training by travel (www.ecett.eu) , на Дружеството на психолозите в България, NoBG-RP- 0450 в Публичния регистър на психолозите (www.psychology-bg.org). Говори френски и английски език.  В момента специализира транзакционен анализ и е председател на Управителния съвет на Българската асоциация по транзакционен анализ. От 2005 г. е изпълнителен директор на „Солидарност”.

Светослав Кирилов - терапевтичен директор

Светослав Кирилов - терапевтичен директор

Психолог по образование, специализиращ клинична психология в НБУ. Консултант когнитивно-поведенческа терапия. Обучен в модела Терапевтична общност за зависими в CEIS Италия и във Pheonix Haga - Норвегия и в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия. Диагностика с MMPI-2 и APD. Владее руски език.
Работи в рехабилитационната програма от 2006 г. и няколко години е бил ръководител-екип.
Работил е и като консултант на Информационната линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Понастоящем е психолог и терапевтичен директор на програмата.

Светлана Велкова - клиничен психолог

Светлана Велкова - клиничен психолог

 Магистър по  клинична и консултативна психология (СУ ”Св.Климент Охридски”). Понастоящем е докторант в СУ "Климент Охридски".
1 година консултант към служба за интернет консултиране по въпроси, свързани със сексуално и репродуктивно здраве.2 години опит в работа с младежи по проекти за намаляване на насилието и агресията в училище.3 години опит в работа с деца със специални потребности. Обучена в работа със зависими в Испания и България. Говори английски език.
Работила е като консултант на Информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Понастоящем е член на клиничния екип в терапевтичната програма.

Росица Долапчиева - клиничен психолог

Росица Долапчиева - клиничен психолог

Бакалавър клиничен социален работник и социална работа с деца (СУ ”Св.Климент Охридски” ), магистратура Клинична Психология-психоаналитична перспектива (НБУ)
1 година стажант в Дневен център за рехабилитация на зависими ”Перспективи”.
2 години старши оператор в Терапевтична общност „Феникс”. Владее английски език.
Клиничен психолог на програмата за рехабилитация и консултант на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Ина Апостолова - психолог, семейно консултиране

Ина Апостолова - психолог, семейно консултиране

Бакалвър по психология и Mагистър по семейно консултиране от НБУ. Консултант когнитивно-поведенческа терапия и семейна терапия (Системен подход).
Терапевтичен опит като консултант във Фондация „Асоциация Анимус“ и гореща телефонна линия за пострадали от насилие, както и в терапевтична общност от затворен тип за зависими „Феникс“ с проблематика, свързана с алкохола, наркотиците и хазарта. Понастоящем е психолог и семеен консултант към АРЗ „Солидарност“. Владее английски език.
 

Георги Камбуров - водещ на ателие "Креативност"

Георги Камбуров - водещ на ателие "Креативност"

Mагистър от НБУ, специалност артистични психо-социални практики. От 2005 г.участва в различни работни ателиета по психодрама, форум театър и други креативни практики. Водещ на групова работа с юноши в проекти. Обучен в модела Терапевтична общност за зависими в Ирландия и Белгия. Говори руски и английски език.
От 2007 г. работи в „Солидарност” като водещ на ателие „Креативност”.

 Кристина Шентова - клиничен психолог

Кристина Шентова - клиничен психолог

Кристина е завършила мaгистърскa прогрaмa по Клиничнa психология в психоaнaлитичнa перспективa НБУ. Допълнително се е квалифицирала в "Бaзисни терaпевтични умения в психодинaмичнaтa терапия" към център "Динaмикa". Имa предишен опит кaто стaжaнт в психиaтричнa клиникa. Рaботи в сферaтa нa рехaбилитaциятa нa клиенти, зaвисими от aлкохол и нaркотици по моделa Терaпевтичнa общност от 2011 г. - в ТО "Феникс", а от края на 2014 - в АРЗ "Солидарност". Обучaвaнa зa рaботa в моделa ТО в Лий Къмюнити - Оксфорд, Великобритaния. Говори английски език. Понастоящем е клиничен психолог в Нископрагов център "Къща Посока" към АРЗ "Солидарност".

Димо Димов – сътрудник работа със зависимости

Димо Димов – сътрудник работа със зависимости

Димо е бакалавър по Маркетинг и реклама в НБУ. Казва, че работата в Асоциация „Солидарност“ е най-смисленото нещо, което е вършил някога. Понастоящем е сътрудник работа със зависимости в Нископрагов център „Къща Посока“ към АРЗ „Солидарност“.

Светлана Николова - сътрудник социални дейности, координатор НИЛНАХ

Светлана Николова - сътрудник социални дейности, координатор НИЛНАХ

Сътрудник социални дейности, работи като сътрудник в Рехабилитационната програма на Асоциация „Солидарност” от август 2007 г. От април 2008 г. работи като консултант на Националната  информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Обучена в телефонно и интернет консултиране в Trimbos Instituut, Холандия и в модела Терапевтична общност за зависими в Испания. Говори английски език.
Координатор на екипа на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.

Марина Попова - консултант на НИЛНАХ

Марина Попова - консултант на НИЛНАХ

Марина е бакалавър по психология (ВТУ “Св.св Кирил и Методий“) и магистър по трудова и организационна психология (СУ “Св.Климент Охридски”). В периода 2010-2011 г. е доброволец на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, а от юни 2013 г. започва работа като консултант на линията. Преминала е обучение по мотивационно интервюиране и специализирано обучение за работа с телефон, чат и имейл. Говори английски език.

Диляна Бондокова - консултант на НИЛНАХ

Диляна Бондокова - консултант на НИЛНАХ

Диляна е бакалавър по психология (СУ "Св. Климент Охридски"). През ноември и декември 2013 година е била на стаж в рехабилитационната програма на АРЗ “Солидарност“, а от март 2014 година работи като консултант на Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Преминала е специализарано обучение за телефонно и интернет консултиране. Завършила е базисно ниво в мотивационно интервюиране. Говори английски и френски език.

Добринка Вълкова - доброволец

Добринка Вълкова - доброволец

Културолог, занимава се с онлайн медии от 2001. Интересува се от предприемачество, нови медии, приложни и социални изкуства. Обича да открива и да пътува.

Като доброволец прави SEO за сайта на Солидарност.
 

Елица Сиймор - доброволец

Елица Сиймор - доброволец

Би било хубаво повече хора да знаят какво удовлетворение носи доброволческата работа и да се включат с каквито ресурси могат. С радост бих се ангажирала да разпространявам примера си. Родена съм в София през 1979. Завърших философия в колежа "Тринити" в Кънектикът, САЩ, през 2003-та година. Имам и Магистратура по Бизнес Администрация със специалност Маркетинг от Сити Юнивърсити - Сиатъл, кампус София, която защитих през 2010-та година.
Омъжена съм и имам  дъщеря и син. От няколко години живеем в Обединеното Кралство. Занимавам се с писателска дейност.