Български | English
 

Терапевтична програма

Начало | Услуги | Терапевтична програма
принтирай

Работата по преодоляване на зависимости (различни наркомании, алкохолизъм, хазартна зависимост)  се извършва на няколко етапа.  Нашият подход се съсредоточава върху развиващия се възглед за промяна и оздравяване, който обрисува зависимите хора като придвижващи се от състояние на активна употреба на алкохол, наркотици или игра на хазарт към стабилизация и  състояние, свободно от психоактивни вещества (ПАВ) в дългосрочен план.

Три основни предпоставки са в основата на оздравителната песпектива:

1.    Зависимостта (алкохолизъм, наркомании, хазартна зависимост) е разстройство на цялостната личност;

2.    Възстановяването е многоизмерно, включващо промяна на стила на живот и идентичността;

3.    Възстановяването от наркомании, алкохолизъм и хазартна зависимост не е много вероятно без поне един значителен лечебен епизод.

В резултат на това разбиране, в програма "Солидарност" се извършват няколко вида дейности, свързани с възстановяването (лечение на алкохолизъм, наркомании, хазартна зависимост):

•    Анализ на нуждите на хората, търсещи нашите услуги, информация, консултация, ориентация, мотивация за въвличане в рехабилитационната програма. Тези дейности се извършват в Информационния център и в партньорство с други правителствени и неправителствени организации.

•    Всекидневна педагогическа работа в различни видове ателиета. Ателиетата позволяват учене чрез експериментиране и поведенческа промяна. Те са същевременно и алтернатива на зависимостта към наркотици и алкохол или на хазартната зависимост.

•    Работа за подобряване медицинското състояние на зависимия човек: при постъпване в рехабилитационната програма водещият случая проследява неговото актуално медицинско състояние и му съдейства при нужда за текущи медицински прегледи и изследвания.

•    Терапевтична работа – извършва се ежедневно в рамките на рехабилитационната програма. Различни видове групи работят по специалната психологическа проблематика, която е свързана с възникването на зависимостта и преодоляване на механизмите за нейното поддържане.

•    Работа със семействата, чиято цел е изследване на фамилната система и нейното участие в причините за възникване на зависимостта, намаляване на конфликтите в семейството и подготовка на семейството за приемане на промяната на техния син/дъщеря.

•    Социалната работа се извършва според актуалния социално-правен статус на участника в програмата.

За да си запишете час за безплатна първична консултация, можете да се свържете с нас на следните телефони между 9:00 и 17:00 ч. всеки работен ден:

02/971 99 20;
0884 38 99 30;
0879 47 42 24