Български | English
 

„Drug Helplines, online and interactive” 2013-2015 г.

Начало | Проекти | „Drug Helplines, online and interactive” 2013-2015 г.
принтирай
 Проектът е финансиран от секторна програма "Леонардо да Винчи".
Проектът има за цел създаване на иновативни и интерактивни приложения на социалните мрежи и онлайн инструменти, с цел подобряване комуникацията и връзката с потребителите на услугите на информационните линии за наркотиците и привличане интереса на повече такива, както и обмен на добри практики чрез мобилности. Крайната цел е създаването на добра практика за използването на социалните мрежи. В проекта участват организации, НПО-та и институции от Холандия, Белгия, Норвегия, Ирландия, Кипър и България.
 
По проекта са осъществени 5 мобилности - в Ирландия, в  Норвегия и в Белгия. Освен обмяна на добри практики и идеи, като финални продукти от проекта се очакват насоки за съставяне на стратегия за поддържане на социална мрежа, образец за съставяне на протокол и календар за задачи - образец. Тези продукти са съобразени с дейността на информационните линии за наркотиците и са предназначени да улеснят и подобрят работата им.
 

На 11 и 12 май 2015 г. в Брюксел бе проведена среща за разпространение на резултатите от проекта.

 По време на партньорството “Drug Helplines, online and interactive” (DHOI), финансирано от Програма „Обучение през целия живот“, бяха създадени Насоки за работа със социалните медии. Насоките могат свободно да бъдат използвани от всеки, но молбата ни е да споменавате FESAT (www.fesat.org), European Foundation of Drug Helplines)/DHOI като източник.

За повече информация относно насоките или проекта, моля, изпратете имейл на info[at]fesat.org. За ефективна работа със социалните медии бяха създадени План за стратегия за социалните медии (бланка), както и два Инструмента за планиране на работата със социалните медии. Също така, можете да гледате Уебинара за резултатите от проекта DHOI, който бе проведен на 11.05.2015 г. в Брюксел, Белгия.

 

Линкове:

Уебинар - https://www.youtube.com/watch?v=P2UQ49qQsWI

FESAT начална страница - http://www.fesat.org  

Инструменти за планиране на работата със социалните медии - http://www.fesat.org/en/publications/Guidelines-8.html (на английски език)

Насоки за работа със социалните медии

План за стратегия за социалните медии на информационните линии за
наркотиците (бланка)